user_mobilelogo

 

Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van schutterij Sint Willibrordus gevestigd in Meijel en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 401750557 (hierna: ‘de Vereniging’).
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor
welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite
bezoeken of gebruiken.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit
die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een
formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. ID-nummer OLS federatie      j. Soort lidmaatschap           s. Rekeningnummer
b. Federatienummer               k. Lid sinds t.
c. Geslacht                           l. Achtergrond schutterswezen 
d. Naam Voorletters              m. Type identiteitsbewijs 
e. Geboortedatum                 n. Documentnummer ID 
f. Geboorteplaats                  o. Land van afgifte 
g. Adres                             p. Document geldig tot 
h. Telefoonnummer               q. Commissies Tag 
i. E-mailadres                       r. Foto 

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere
activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
AVG 1.1 pagina 2 (oktober 2018)
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

 

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR


2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer
0630768383 of per e-mail aan voor:
a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2 U hebt de volgende rechten:
a. Het recht van inzage;
b. Het recht op rectificatie;
c. Het recht op gegevenswissing;
d. Het recht op beperking van de verwerking;
e. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
f. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3 De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de
Vereniging zoals vermeld in § 2.1.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS


3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

 

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u
daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is
op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Schutterij St. Willibrordus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Schutterij St. Willibrordus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

Schutterij St. Willibrordus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Schutterij St. Willibrordus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Schutterij St. Willibrordus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Schutterij St. Willibrordus heeft hier geen invloed op. Schutterij St. Willibrordus heeft Google geen toestemming gegeven om via Schutterij St. Willibrordus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Schutterij St. Willibrordus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Schutterij St. Willibrordus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schutterij St. Willibrordus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schutterij St. Willibrordus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schutterij St. Willibrordus op via . www.sintwillibrordus.nl is de website van Schutterij St. Willibrordus. Schutterij St. Willibrordus is als volgt te bereiken:

Nederweerterdijk 1
5768 PG Meijel

 

Contact gegevens

Nederweerterdijk 1
5768 PG Meijel

 

Postadres

Schutterij St. Willibrordus
Den Hoogenbeemd 10
5768 HJ Meijel

 

Email

Volg ons

Volg ons op Facebook

 

Volg ons op Facebook

Proclaimer

Staan er fouten of onvolledige informatie op deze website?

We doen er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site hiermee te verbeteren. U kunt reageren via het digitale formulier voor meldingen en ideeën.